จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2563

    ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังเอกสารแนบ
Calendar