จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2563

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องวัดการดูดกลืนแสงด้วยไมโครเพลต

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เครื่องวัดการดูดกลืนแสงด้วยไมโครเพลต

ดังเอกสารแนบ
Calendar