จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2563

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าางบริการงานบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์ แบบไม่รวมอะไหล่ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาและคณะแพทยศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว พัชรี เจริญธรรม

ประกาศเลขที่ 163/2563
Calendar