จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2563

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปคเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปคเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จำนวน  6  เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar