จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2563

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งทศนิยม ๒ ตำแหน่ง

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งาน ซื้อเครื่องชั่งทศนิยม ๒ ตำแหน่ง

ดังเอกสารแนบ
Calendar