จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2562

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องชั่งทศนิยม ๔ ตำแหน่ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องชั่งทศนิยม ๔ ตำแหน่ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar