จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2562

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสวน ของศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะ บางแสน

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

เอกสารแนบ
Calendar