จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2562

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา

จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์เรียนรู้โลกใต้ท ะเล บางแสน สถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar