จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของรถมินิบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จิราพร ศรีหนองเม็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของรถมินิบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar