จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2562

    ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1. เอกสารประกาศ เลขที่ 1446-2562
2. เอกสารประกวดราคา เลขที่ 1-2563
3. ราคากลาง
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้าง
5. แบบก่อสร้าง
6.ตารางเปรียบคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์


ลิงก์ไฟล์เอกสารทั้งหมด
Calendar