จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบสารสนเทศภาระงานและการจัดตารางสอน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบสารสนเทศภาระงานและการจัดตารางสอน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar