จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ฯ กลุ่มงานด้านบริการโลหิตฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฯ ตามเอกสารดังแนบ
Calendar