จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2562

    ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เครื่องปรับอากาศ

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบ 408
Calendar