จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะกาiเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ฯ รายการด้านเทคนิคการแพทย์ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562

   ผู้ประกาศข่าว ส่องนภา แก้วจำรัส

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามเอกสารดังแนบ
Calendar