จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2562

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เพิ่มเติม

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (เพิ่มเติม)

1. จ้างเหมาช่างประจำอาคารเภสัชศาสตร์

2. จ้างเหมานักวิทยาศาสตร์
Calendar