จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2562

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจัดซื้อครุภัณฑ์3รายการ กล้องวีดีโอ,เครื่องบันทึกเสียง,จอแสดงผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจัดซื้อครุภัณฑ์3รายการ กล้องวีดีโอ,เครื่องบันทึกเสียง,จอแสดงผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

 

เอกสารแนบ

 
Calendar