จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 6 คัน

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

เอกสารแนบ
Calendar