จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2562

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

โครงการ ซื้อชุดไมโครโฟนลอย จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar