จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2562

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งาน ซื้อชุดไมโครไฟนลอย จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar