จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประกอบการอบรม ชุดอุปกรณ์การสอน IOT [Internet of thinks] โครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประกอบการอบรม ชุดอุปกรณ์การสอน IOT (Internet of thinks) โครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการฯ หลักสูตร Basic IOT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารดังแนบ
Calendar