จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประกอบการอบรม ชุดอุปกรณ์การฝึกอบรม Mojobot โครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประกอบการอบรม ชุดอุปกรณ์การฝึกอบรม Mojobot โครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการฯ หลักสูตร Mojobot โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารดังแนบ
Calendar