จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2562

    ประกาศข้อมูลสารสำคัญในสัญญาจ้าง_งานจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมตามโครงการ Science and Mathฯ

   ผู้ประกาศข่าว พรรณราย เจริญแพทย์

ประกาศข้อมูลสารสำคัญในสัญญาจ้าง_งานจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมตามโครงการ Science and Mathฯ 

ประกาศข้อมูลสารสำคัญในสัญญาจ้าง_งานจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมตามโครงการ Science and Mathฯ 
Calendar