จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 3 คัน

   ผู้ประกาศข่าว พรรณราย เจริญแพทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 3 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 3 คัน
Calendar