จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2562

    ประกาศข้อมูลสารสำคัญในสัญญาจ้าง_งานจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ 3 คัน

   ผู้ประกาศข่าว พรรณราย เจริญแพทย์

ประกาศข้อมูลสารสำคัญในสัญญาจ้าง_งานจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ 3 คัน

ประกาศข้อมูลสารสำคัญในสัญญาจ้าง_งานจ้างเหมาบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ 3 คัน
Calendar