จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2562

    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามประกาศที่ 1370/2562  ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ
Calendar