จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2562

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อครุภัณฑ์ ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่องซื้อครุภัณฑ์ ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar