จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2562

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาดูแลงานด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการปฏิบัติการใต้น้ำ Underwater Operation ฯลฯ

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาดูแลงานด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการปฏิบัติการใต้น้ำ (Underwater Operation) สำหรับการวิจัยของคณะเทคโนโลยีทางทะเลและพัฒนา การดูแลรักษาอุปกรณ์ดำน้ำและสนับสนุนการเรียนการสอนปฏิบัติการใต้น้ำของคณะเทคโนโลยีทางทะเล ฯลฯ
Calendar