จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี และสาธารณรัฐเช็ก

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการศึกษาดูงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ SCiUS Go Abroad ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี และสาธารณรัฐเช็ก โดยวิธีคัดเลือก

 

ดังเอกสารแนบ

 

 
Calendar