จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2562

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำความสะอาด ปี2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำความสะอาด ปี2563 (คณะวิทยาการสารสนเทศ)

เอกสารแนบ
Calendar