จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2562

    ประกาศวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เรื่อง ผลการเสนอราคาเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มร้อน-เย็น และอาหารว่าง [ร้านกาแฟ]

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

ประกาศวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เรื่อง ผลการเสนอราคาเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มร้อน-เย็น และอาหารว่าง [ร้านกาแฟ]

>>ดังเอกสารแนบ
Calendar