จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2562

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2563

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ข้อมูลสาระสำคํญในสัญญา
Calendar