จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2562

    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือน ก.ค. ๒๕๖๒-ก.ย. ๒๕๖๒ คณะภูมิฯ

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน ก.ค. ๒๕๖๒-ก.ย. ๒๕๖๒) คณะภูมิฯ

 

เอกสารแนบ
Calendar