จัดซื้อจัดจ้าง

สิงหาคม 2562

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเกษมจาติกวณิช ชั้น ๗ คณะภูมิฯ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเกษมจาติกวณิช ชั้น ๗ คณะภูมิฯ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar