จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ

งาน จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำคณะเภสัชศาสตร์

ดังเอกสารแนบ
Calendar