จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอาคารวิจัยทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เอมเขียน

http://calendar.buu.ac.th/document/1570172353.pdf
Calendar