จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2562

    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   ผู้ประกาศข่าว พัชรี เจริญธรรม

http://calendar.buu.ac.th/document/1570075248.pdf
Calendar