จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 33 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ต.ค.62 - ก.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 33 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ต.ค.62 - ก.ย.63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

 

แนบ




Calendar