จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กฯ จำนวน 90 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว สุภาพร สมิตะสิริ

เอกสารแนบ
Calendar