จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และดูแลสวนและต้นไม้ 1 งาน คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี สมจันทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และดูแลสวนและต้นไม้ 1 งาน

ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยว

 

แนบ
Calendar