จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารมหิตลาธิเบศรและอาคารหอประชุม คณะสาธารณสุขศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารมหิตลาธิเบศรและอาคารหอประชุม คณะสาธารณสุขศาสตร์

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar