จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารดังแนบ
Calendar