จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเกษม จาติกวณิช ชั้น ๗ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเกษม จาติกวณิช ชั้น ๗ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar