จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา และบริเวณโดยรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารดังแนบ
Calendar