จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน ๔ ชุด อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน ๔ ชุด (อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar