จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จำนวน ๑ งาน เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๒

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน จำนวน ๑ งาน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar