จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างซ่อมกล้องอินฟราเรด FT-IR Microscope จำนวน ๑ ตัว

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  งานจ้างซ่อมกล้องอินฟราเรด (FT-IR Microscope) จำนวน ๑ ตัว
Calendar