จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับอาคารวิจัยทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เอมเขียน

http://calendar.buu.ac.th/document/1569376499.pdf
Calendar