จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศ จำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 252 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

ประกาศสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ที่ 049/2562

ประกาศ

รายละเอียดพัสดุชำรุด พร้อมราคาประเมิน 252 รายการ
Calendar