จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งวิศวกรผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งวิศวกรผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ ดังเอกสารแนบ
Calendar