จัดซื้อจัดจ้าง

กันยายน 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุประกอบการอบรม โครงการอบรม หลักสูตร AI จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วิทวัส เพ็ญภู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุประกอบการอบรม โครงการอบรม หลักสูตร AI จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารดังแนบ
Calendar